Strona główna | Kontakt
billboard
STRONA GŁÓWNA
O NAS
AKTUALNOŚCI
KONKURSY GRANTOWE DLA NGO
KONKURSY GRANTOWE DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH
WAKACJE W PŁOCKU NA WESOŁO
KONKURSY TEMATYCZNE
STREETWORKING W PŁOCKU
Projekt "Sport na podwórko"
Projekt "Szczypiorniak na podwórko"
Projekt "Pracujemy na ulicy"
JESTEŚMY TWOIM PARTNEREM
ZOSTAŃ NASZYM PARTNEREM
KALENDARZ
OGŁOSZENIA
GALERIA
 STREETWORKING W PŁOCKU
 
Nową metodę pracy z dziećmi opartą na pedagogice podwórkowej
Fundacja "Fundusz Grantowy dla Płocka" zainicjowała w 2013 r. 
 
Wzorem dla nas była praca warszawskich streetworkerów zrzeszonych w Stowarzyszeniu GPiAS Praga Północ. Tomek Szczepański i Andrzej Orłowski podzielili się z nami swoją wiedzą na temat pracy na ulicy, przeszkolili kandydatów na pedagogów i wspierają merytorycznie przez cały okres inicjowania i trwania projektu.
 

Podstawowym celem streetworkingu jest docieranie z profesjonalną pomocą do dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, które wychowują się w rodzinach wykazujących nawarstwienie problemów społecznych i pozostają poza sferą oddziaływania instytucji pomocowych, edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych.

 

Koncepcja naszej pracy skoncentrowana jest na założeniu, iż działania pedagogiki ulicy adresowane są głównie do dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk trudnych pod względem wychowawczym, spędzających większość czasu w przestrzeni miejskiej, niekorzystających z adresowanych do nich placówek wsparcia dziennego. Natomiast głównym założeniem podejmowanych działań jest bezpośrednia praca z dzieckiem w „jego środowisku życia”, by poprzez zajęcia animacyjne, profilaktyczne, wychowawcze i edukacyjne pobudzić i zachęcić je do konstruktywnego działania oraz alternatywnego do „bycia na ulicy” spędzania czasu wolnego.


Zakładamy, ze głównym rezultatem realizacji zadania będzie znaczne ograniczenie procesu marginalizacji społecznej dzieci objętych programem, a przez szczególną opiekę pedagoga ulicznego i uczestnictwo w przestrzeni społecznej poprawią się relacje dzieci z otoczeniem. Bezpośrednim tego skutkiem będzie zmniejszenie skali ryzykownych zachowań dzieci, w tym przede wszystkim spożywania alkoholu, substancji psychoaktywnych i wchodzenia w konflikt z prawem.  Realizacja projektu w formie zajęciowej umocni w uczestnikach potrzebę podjęcia podobnych działań w przyszłości, zaktywizuje ich do konstruktywnej aktywności i wpłynie w przyszłości na ich funkcjonowanie w społeczeństwie. W krótszej, lecz bardzo istotnej z punktu widzenia dalszych rezultatów realizacji zadania perspektywie, pozwoli uchronić część dzieci objętych programem przed skierowaniem do ośrodków opiekuńczych i wychowawczych.

Aktualnie naszych streetworkerów można spotkać na trzech płockich osiedlach, wytypowanych po konsultacjach z pracownikami służb mundurowych i pomocy społecznej. Marcin i Ola opiekują się dziećmi z osiedla Dworcowa, Tomek  i Adrian prowadzą zajęcia na osiedlu Dobrzyńska, a Anię i Kubę spotkać można na płockiej Starówce.

Nasi pedagodzy nie mamją biurek, ani krzeseł, korzystają z trawników, boisk, parków, podwórek. Mają, za to, chęć do pracy, głowy pełne pomysłów, zapał i wyobraźnię. No i gry planszowe, skakanki, piłki, czyli to, czym można się bawić w przestrzeni miasta.
 
Streetworking realizujemy w oparciu o fundusze zewnętrzne otrzymane w konkursach oraz ze środków naszych Fundatorów: Urzędu Miasta Płocka, PKN ORLEN i Basell Orlen Polyolefins.
 
WsteczDo góry
Fundacja "Fundusz Grantowy dla Płocka"

09-402 Płock
ul. Misjonarska 22, pokój 32
tel. (024) 367 44 44