Strona główna | Kontakt
billboard
STRONA GŁÓWNA
O NAS
AKTUALNOŚCI
KONKURSY GRANTOWE DLA NGO
KONKURSY GRANTOWE DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH
WAKACJE W PŁOCKU NA WESOŁO
KONKURSY TEMATYCZNE
STREETWORKING W PŁOCKU
JESTEŚMY TWOIM PARTNEREM
ZOSTAŃ NASZYM PARTNEREM
KALENDARZ
OGŁOSZENIA
GALERIA
Roman Siemiątkowski, Zastępca Prezydenta Miasta Płocka
Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” łączy w sobie potencjał sektora publicznego i prywatnego, wspierając tych, którym nie brakuje entuzjazmu i pomysłów na działanie na rzecz lokalnej społeczności. Wachlarz projektów, które zostały zrealizowane dzięki grantom jest bardzo szeroki. Działalność Fundacji jest tym bardziej cenna, iż umożliwia premiowanie inicjatyw obejmujących zarówno dziedziny takie jak kultura, sport czy edukacja, jak i trudne zagadnienia pomocy społecznej czy bezrobocia.Powodzenie Funduszu Grantowego zależy przede wszystkim od ludzi pełnych zapału, którzy aktywnie działają dla dobra mieszkańców naszego miasta. Niejednokrotnie przekonaliśmy się, że w Płocku mamy wiele takich osób. Należy pamiętać, że inicjatywa zawdzięcza również swój sukces zaangażowanym w  sprawy społeczne firmom PKN Orlen oraz Basell Orlen Polyolefins. Fundacja jest dla ludzi z pomysłami. Mam pewność, że tych w Płocku nie zabraknie. Zapraszamy organizacje pozarządowe, przedstawicieli biznesu i wszystkich, którzy chcieliby się włączyć w naszą działalność.
 
                                           
 
Piotr Żehaluk, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji
Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. jest płocką spółką i poza działalnością biznesową stara się wspierać rozwój regionu, w którym funkcjonuje poprzez uczestnictwo w licznych społecznie potrzebnych projektach. Jednym z nich jest Fundusz Grantowy dla Płocka, który oferuje wachlarz możliwości promocji i rozwoju w zakresie edukacji, sportu, kultury i wielu innych dziedzin. Fundusz jest także platformą wymiany informacji o możliwościach zaistnienia w regionie dla licznych ciekawych inicjatyw. Spółka czuje się odpowiedzialna społecznie i biznesowo za sprawy Płocka, dlatego partycypowanie w projekcie Funduszu jest tego właściwym świadectwem i powodem do dumy.

Rafał Pasieka, dyrektor Wykonawczy ds. Marketingu w PKN ORLEN
Jesteśmy unikatowym przykładem partnerstwa publiczno-prywatnego w skali Europy środkowo-wschodniej. Nasz model współpracy był wielokrotnie przedstawiany przez niezależnych ekspertów, jako dobra praktyka na świecie. Udział w tak wyjątkowej inicjatywie z pewnością umożliwia partnerom nie tylko wspieranie, ale także planowanie i monitorowanie rozwoju projektów z zakresu CSR. Na podstawie zdobytego doświadczenia  możemy uznać, że współpraca z Funduszem Grantowym to nie tylko prestiż, ale także odpowiedzialność i aktywne uczestnictwo w projektach służących poprawie życia lokalnej społeczności. To także innowacja w działaniu lokalnym jak np. projekt streetworkingu, który dzięki inicjatywie Fundacji umożliwia realizację zupełnie wyjątkowej formy pracy z młodzieżą. W Polsce, w coraz większym stopniu docenia się zaangażowanie społeczne przedsiębiorstw, bowiem partnerstwo na rzecz mieszkańców miasta niesie korzyści wszystkim jego stronom. Wierzę, że im więcej chętnych do współpracy, tym więcej korzyści dla wszystkich interesariuszy.

1 2 3 
 AKTUALNOŚCI
Unijne dofinansowanie na projekty społeczne dla dzieci.
2017-08-29
Fundusz Grantowy dla Płocka otrzyma unijne dofinansowanie na projekty społeczne dla dzieci. Partnerem projektu jest Gmina Miasto Płock.

Ponad milion złotych przeznaczy Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka w partnerstwie z Gminą Miasto Płock na streetworking związany z pracą pedagogiczną i społeczną na rzecz dzieci. Pieniądze umożliwią także stworzenie lepszych warunków w świetlicach środowiskowych dla najmłodszych płocczan oraz specjalistyczne zajęcia rodzinne. Realizacja będzie możliwa dzięki dotacji przyznanej z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
[więcej]

Harmonogram przedstawień teatralnych. Kulturynek
2017-07-19
W każdą wakacyjną środę o godz. 18.00 na Starym Rynku odbywają się przedstawienia teatralne dla dzieci i młodzieży.
Poniżej harmonogram spektakli
[więcej]

« nowszestarsze »
  ZAŁOŻYCIELE FUNDACJI  

 
Fundacja "Fundusz Grantowy dla Płocka"

09-402 Płock
ul. Misjonarska 22, pokój 32
tel. (024) 367 44 44