Strona główna | Kontakt
billboard
STRONA GŁÓWNA
O NAS
AKTUALNOŚCI
KONKURSY GRANTOWE DLA NGO
KONKURSY GRANTOWE DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH
Lista laureatów II edycji konkursu grantowego
II edycja 2016/2017
FAQ dot. II edycji
I edycja 2014/2015
WAKACJE W PŁOCKU NA WESOŁO
KONKURSY TEMATYCZNE
STREETWORKING W PŁOCKU
JESTEŚMY TWOIM PARTNEREM
ZOSTAŃ NASZYM PARTNEREM
KALENDARZ
OGŁOSZENIA
GALERIA
 KONKURSY GRANTOWE DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH / II edycja 2016/2017
 Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka 
ogłasza II edycję konkursu grantowego dla osób indywidualnych 
i grup nieformalnych

 

Celem konkursu grantowego jest wsparcie działań liderów lokalnych ukierunkowanych na poprawę jakości życia mieszkańców Płocka.

 

Wnioski o dofinasowanie składać mogą:

  • W ramach II edycji konkursu grantowego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych
osoby indywidualne (osoby fizyczne) oraz grupy nieformalne składające się m.in.: z młodzieży w wieku od 15 do 17 lat skupionej w nieformalnych grupach rówieśniczych wywodzących się z płockiej społeczności lokalnej

 

Pula środków przeznaczonych na konkurs:

30.000 zł

na dofinansowanie projektów II edycji konkursu grantowego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych

 

Maksymalna wysokość dofinansowanego grantu:

 5.000 zł

w przypadku projektów II edycji konkursu grantowego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych

 

wymagany jest 10% wkład własny

 

Termin składania wniosków:

20 września 2016 r.

Sposób składania wniosków:

 

osobiście, pocztą (list polecony) bądź przesyłką kurierską.
(o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do biura Fundacji)

Miejsce składania wniosków:

Biuro Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”, ul. Misjonarska 22, lok. 32, 09-402 Płock, w godz. 8.00-15.00

Ogłoszenie wyników konkursu:

najpóźniej do dn. 15 października 2016 r.

Okres realizacji projektów:

Od dn. 15.10.2016 r., maksymalnie do dn. 31.08.2017 r.

 

DOKUMENTACJA II EDYCJI KONKURSU GRANTOWEGO DLA OSÓB FIZYCZNYCH I GRUP NIEFORMALNYCH:

  1. Regulamin konkursu grantowgo dla organizacji pozarządowych oraz osób indywidualnych i grup nieformalnych (pdf.)
  2. Wniosek o dofinansowanie projektu (word., pdf.)
  3. Budzet projektu (xls.)
  4. Umowa o dofinansowanie projektu  (pdf.)
  5. Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu (word., pdf.)
 Konkurs finansowany jest z darowizn PKN Orlen S.A. oraz Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.
 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 24 367 44 44 lub bezpośrednio w biurze Fundacji w Płocku, ul. Misjonarska 22, lok. 32.

WsteczDo góry
Fundacja "Fundusz Grantowy dla Płocka"

09-402 Płock
ul. Misjonarska 22, pokój 32
tel. (024) 367 44 44