Strona główna | Kontakt
billboard
STRONA GŁÓWNA
O NAS
AKTUALNOŚCI
KONKURSY GRANTOWE DLA NGO
KONKURSY GRANTOWE DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH
WAKACJE W PŁOCKU NA WESOŁO
Wakacje w Płocku na wesoło 2017
Wakacje w Płocku na wesoło 2015
Wakacje w Płocku na wesoło 2014
Wakacje w Płocku na wesoło 2013
Ferie - zima 2013
Wakacje w Płocku na wesoło 2012
KONKURSY TEMATYCZNE
STREETWORKING W PŁOCKU
JESTEŚMY TWOIM PARTNEREM
ZOSTAŃ NASZYM PARTNEREM
KALENDARZ
OGŁOSZENIA
GALERIA
 WAKACJE W PŁOCKU NA WESOŁO / Wakacje w Płocku na wesoło 2017
 Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka
ogłasza konkurs grantowy "Wakacje 2017 w Płocku na wesoło"

 

Celem konkursu stworzenie możliwości aktywnego, atrakcyjnego i bezpiecznego spędzenia wakacji w Płocku dzieciom i młodzieży (w wieku 5-16 lat) pozostającym w miejscu zamieszkania w tym okresie. Projekty powinny być skierowane do jak najszerszej grupy beneficjentów, bez ograniczania działań projektowych tylko do podopiecznych organizacji wnioskującej o grant.

 

Wnioski o dofinasowanie składać mogą:

  • W ramach konkursu grantowego "Wakacje 2017 w Płocku na wesoło"

organizacje pozarządowe lub inne organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, definiowanych według Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2010r. Nr 234 poz. 1536).

 

Pula środków przeznaczonych na konkurs:

·         80.000 zł

na dofinansowanie projektów "Wakacje 2017 w Płocku na wesoło"

 

Maksymalna wysokość dofinansowanego grantu:

·     brak

 wymagany jest 20% wkład własny


 

 

Termin składania wniosków:

19 maja 2017 r.

Sposób składania wniosków:

 

osobiście, pocztą (list polecony) bądź przesyłką kurierską. 
(o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do biura Fundacji)

Miejsce składania wniosków:

Biuro Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”, ul. Misjonarska 22, lok. 32, 09-402 Płock, w godz. 8.00-15.00

Ogłoszenie wyników konkursu:

najpóźniej do dn. 9 czerwca 2017 r.

Okres realizacji projektów:

od dn. 15.06.2017 r., maksymalnie do dn. 15.09.2017 r.

 

DOKUMENTACJA KONKURSU GRANTOWEGO:

  1. Regulamin konkursu "Wakacje 2017 w Płocku na wesoło" (pdf.) 
  2. Wniosek o dofinansowanie (word.pdf.)
  3. Budżet projektu (xls.)
  4. Umowa o dofinansowanie projektu (pdf.)
  5. Wzór sprawozdania z realizacji projektu (word., pdf.)
 
 
Konkurs finansowany jest z darowizn Fundatorów: PKN ORLEN S.A. oraz Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.
 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 24 367 44 44 lub bezpośrednio w biurze Fundacji w Płocku, ul. Misjonarska 22, lok. 32.

Szczegółowe informacje nt. organizacji wypoczynku np. w formie półkolonii znajdują się w Rozporządzeniu MEN oraz tutaj

WsteczDo góry
Fundacja "Fundusz Grantowy dla Płocka"

09-402 Płock
ul. Misjonarska 22, pokój 32
tel. (024) 367 44 44