Strona główna | Kontakt
billboard
STRONA GŁÓWNA
O NAS
AKTUALNOŚCI
KONKURSY GRANTOWE DLA NGO
KONKURSY GRANTOWE DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH
WAKACJE W PŁOCKU NA WESOŁO
KONKURSY TEMATYCZNE
STREETWORKING W PŁOCKU
JESTEŚMY TWOIM PARTNEREM
ZOSTAŃ NASZYM PARTNEREM
Jak zostać partnerem
Regulamin darczyńców
Darczyńcy Fundacji
Wspierają nas
KALENDARZ
OGŁOSZENIA
GALERIA
 ZOSTAŃ NASZYM PARTNEREM / Regulamin darczyńców

Regulamin Darczyńców Rada Fundacji przyjęła Uchwałą Nr 3/2008 29 sierpnia 2008 r.

Regulamin Darczyńców Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka

1. Darczyńcą Fundacji może zostać osoba indywidualna, prawna lub instytucja.

2. Darczyńca może zastosować następujące formy współpracy:

- Pomoc finansowa (dokonanie przelewu na konto Fundacji)
- Pomoc rzeczowa
- Bezpłatne usługi
- Pay- roll ( odpisy od pensji)
- Wolontariat pracowniczy

3. Kwotę dotacji Darczyńca może przeznaczyć na bieżące, statutowe działanie Fundacji, lub zastrzec konkretny cel zbieżny ze Statutem Fundacji.

4. Na wniosek Darczyńcy Fundacja może zawrzeć z nim pisemną umowę o współpracy określającą warunki współpracy i obowiązki obu stron.

5. Zawarcie każdej umowy z Darczyńcą przez Zarząd wymaga pozytywnej opinii Rady Fundacji.

6. Na wniosek Darczyńcy Fundacja przygotuje sprawozdanie z rozdysponowania przyznanej darowizny.

7. Każdy Darczyńca Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” otrzymuje Honorowy Tutuł „Przyjaciel Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”.

8. Darczyńca, który wesprze Fundację kwotą wyższą niż 50 000 zł lub przekaże jej darowiznę minimum takiej wartości, w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące, otrzyma tytuł „Złoty Darczyńca Fundacji” „Fundusz Grantowy dla Płocka”.

9. Tytułowi „Złoty Darczyńca Fundacji ”Fundusz Grantowy dla Płocka” towarzyszą statuetki, które Przedstawiciele Fundacji wręczą na okazjonalnej uroczystości.

10. „Przyjaciel Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” zostanie wykazany w gronie Darczyńców na stronie internetowej Fundacji i w materiałach promocyjnych Fundacji.

11. Każdą informację o przekazaniu dotacji Zarząd Fundacji umieści na stronie internetowej Fundacji razem z logo Darczyńcy i linkiem do jego strony internetowej

WsteczDo góry
Fundacja "Fundusz Grantowy dla Płocka"

09-402 Płock
ul. Misjonarska 22, pokój 32
tel. (024) 367 44 44