Strona główna | Kontakt
billboard
STRONA GŁÓWNA
O NAS
AKTUALNOŚCI
KONKURSY GRANTOWE DLA NGO
Lista laureatów VIII edycji konkursu grantowego
VIII edycja
FAQ dot. VIII edycji
VII edycja
VI edycja
V edycja
IV edycja- dogrywka
IV edycja
III edycja
II edycja
I edycja
Logo
KONKURSY GRANTOWE DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH
WAKACJE W PŁOCKU NA WESOŁO
KONKURSY TEMATYCZNE
STREETWORKING W PŁOCKU
JESTEŚMY TWOIM PARTNEREM
ZOSTAŃ NASZYM PARTNEREM
KALENDARZ
OGŁOSZENIA
GALERIA
 KONKURSY GRANTOWE DLA NGO / V edycja
 23 granty na łączną sumę 266 509 zł - to wynik V edycji konkursu grantowego, jaki Fundacja ogłosiła 16 stycznia 2012 roku.  Symboliczne czeki beneficjentom konkursu wręczyli Fundatorzy Fundacji- Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka, Przewodniczący Rady Fundatorów, Jerzy Nowaliński Wiceprezes, Dyrektor ds. Produkcji Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. Członek Rady Fundatorów, Leszek Kurnicki Dyrektor Wykonawczy ds. Marketingu i Komunikacji w PKN ORLEN S.A. oraz Joanna Kaczmarska kierownik ds. kadr w Fabryce Levi Strauss Poland w Płocku.
 
Levi Strauss Foundation na realizację V edycji konkursu przekazał 50 000 USD. Pieniądze te wsparły darowizny przekazane w listopadzie przez PKN ORLEN S.A. oraz BOP.
 
V edycję konkursu grantowego Fundacja ogłosiła 7 listopada 2011 r. podczas uroczystości w Domu Technika.
 
Organizacje walczyły o granty w maksymalnej wysokości do 25 000 zł. Czas na składanie wniosków upłynął 7 grudnia 2011 r. W tym czasie do biura Fundacji wpłynęło 59 projektów. Weryfikacji formalnej nie przeszło 7, Rada Programowa, Rada Fundacji oraz zarząd oceniały więc 52 projekty.
 
W tej edycji premiowaliśmy projekty związane z organizacją czasu wolnego dzieciom i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, niepełnosprawnych oraz w okresie przerw w nauce szkolnej, a także skierowane do osób w wieku 60+. Pod uwagę braliśmy również jakość wniosku oraz oddziaływanie społeczne projektu.
 
 
Raport z realizacji projektów
 
Formularze:
 
 
 
WsteczDo góry
Fundacja "Fundusz Grantowy dla Płocka"

09-402 Płock
ul. Misjonarska 22, pokój 32
tel. (024) 367 44 44