Strona główna | Kontakt
billboard
STRONA GŁÓWNA
O NAS
AKTUALNOŚCI
KONKURSY GRANTOWE DLA NGO
Lista laureatów VIII edycji konkursu grantowego
VIII edycja
FAQ dot. VIII edycji
VII edycja
VI edycja
V edycja
IV edycja- dogrywka
IV edycja
III edycja
II edycja
I edycja
Logo
KONKURSY GRANTOWE DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH
WAKACJE W PŁOCKU NA WESOŁO
KONKURSY TEMATYCZNE
STREETWORKING W PŁOCKU
JESTEŚMY TWOIM PARTNEREM
ZOSTAŃ NASZYM PARTNEREM
KALENDARZ
OGŁOSZENIA
GALERIA
 KONKURSY GRANTOWE DLA NGO / IV edycja
IV edycję konkursu grantowego Fundacja ogłosiła podczas uroczystości, jaka odbyła się 26 kwietnia w Auli Urzędu Miasta Płocka.
 W spotkaniu uczestniczyli Fundatorzy Fundacji, Prezydent Płocka Mirosław Milewski - Przewodniczacy Rady Fundatorów oraz jej Członkowie: Marek Serafin Członek Zarządu PKN ORLEN S.A. ds. Petrochemii, Karol Marek Sęp Wiceprezes Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. W uroczystości wziął także udział Prezes BOP Pan Paul Augustowski.
 Podczas spotkania Fundatorzy przekazali Fundacji symboliczne czeki: PKN ORLEN S.A. na 150 000 zł , BOP na 50 000 zł.
 
Wnioski o grant organizacje mogły składać do 31 maja 2010 roku. Do biura Fundacji w tym czasie wpłynęło 51 projektów. Dwa nie spełniały kryteriów formalnych, do dalszej weryfikacji zarząd przekazał 49 wniosków. 
 
Wnioski opiniowały: Rada Programowa ( 14 czerwca 2010 r.) oraz Rada Fundacji i Zarząd ( 21 czerwca 2010 r.).
 
Ostatecznie zarząd Uchwałą Nr 1/2010 postanowił przyznać 22 granty na łączną sumę 229 343 zł.
 
Symboliczne czeki beneficjentom konkursu podczas uroczystości, jaka odbyła się 12 lipca 2010 r. w Auli UMP, wręczyli: Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka, Karol Marek Sęp Wiceprezes BOP, Beata Karpińska kierownik Biura Prasowego PKN ORLEN S.A. oraz przedstawiciele "Złotego Darczyńcy Fundacji" Levi Strauss Foundation  Silvia Raccagni i Joanna Kaczmarska.  Darczyńca na poczet IV edycji konkursu przekazał 50 000 USD.
 
 
Formularze dotyczące IV edycji:
 
 
Skład  Rady Programowej IV edycji:
 
- Kazimierz Waluch - Przewodniczacy Rady
- Leszek Harabasz
- Tomasz Korga
- Halina Płuciennik
- Adam Mieczykowski
- Joanna Koprowicz
 
Z przyznanej kwoty beneficjenci wykorzystali 201 262,52 zł, na co wpływ miała przede wszystkim rezygnacja jednego z beneficjentów z przyznanego grantu.
 
 
Jak napisać dobry wniosek? Prezentację i wykład przygotowali dr Kazimierz Waluch Przewodniczący Rady Programowej Fundacji oraz dr Joanna Koprowicz.
 
WsteczDo góry
Fundacja "Fundusz Grantowy dla Płocka"

09-402 Płock
ul. Misjonarska 22, pokój 32
tel. (024) 367 44 44