Strona główna | Kontakt
billboard
STRONA GŁÓWNA
O NAS
AKTUALNOŚCI
KONKURSY GRANTOWE DLA NGO
Lista laureatów VIII edycji konkursu grantowego
VIII edycja
FAQ dot. VIII edycji
VII edycja
VI edycja
V edycja
IV edycja- dogrywka
IV edycja
III edycja
II edycja
I edycja
Logo
KONKURSY GRANTOWE DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH
WAKACJE W PŁOCKU NA WESOŁO
KONKURSY TEMATYCZNE
STREETWORKING W PŁOCKU
JESTEŚMY TWOIM PARTNEREM
ZOSTAŃ NASZYM PARTNEREM
KALENDARZ
OGŁOSZENIA
GALERIA
 KONKURSY GRANTOWE DLA NGO / III edycja

III edycję konkursu grantowego Fundacja ogłosiła 19 grudnia 2008 roku podczas uroczystego podsumowania II edycji konkursu.
Wnioski o grant organizacje mogły składać od 2 do 30 stycznia 2009 roku. W tym czasie do Biura Fundacji wpłynęło 56 wniosków na łączną kwotę blisko miliona złotych. Wszystkie przeszły dokładną weryfikację. 11 lutego opiniowała je Rada Programowa, 18 lutego Rada Fundacji, w końcu Zarząd, posiłkując się opiniami obu Rad, 25 lutego przyznał 33 granty na łączną sumę 299 108,16 zł. Wszystkie sumy, jakie przyznała Fundacja, przypisane są konkretnym propozycjom budżetowym.

Jedna z organizacji projektu nie zrealizowała i rozwiązała umowę o dofinansowanie, w pozostałych przypadkach, 32 beneficjentów wykorzystało sumę 279 675, 98 zł .
 

Projekty finansowane przez Fundację w III edycji konkursu grantowego realizowane były  w cyklu 10 -o miesięcznym.

Wyniki III edycji konkursu
Opis projektów dofinansowanych w III edycji
Formularz Raportu Bieżącego
Formularz Raportu Końcowego
Kryteria konkursu o przyznanie grantu z Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” w III edycji
Wniosek o grant

Raport z III edycji konkursu grantowego

Skład Rady Programowej opiniującej wnioski (III edycja)

Rada Fundacji powołała Radę Programową III kadencji Uchwałą Nr 1/2009 z dnia 16 stycznia 2009 roku.

- Leszek Harabasz
- Tomasz Korga
- Halina Płuciennik
- Krzysztof Pesta
- Andrzej Czapski
- Kazimierz Waluch

 Przewodniczącym Rady Programowej decyzją Rady Fundacji został Andrzej Czapski.

WsteczDo góry
Fundacja "Fundusz Grantowy dla Płocka"

09-402 Płock
ul. Misjonarska 22, pokój 32
tel. (024) 367 44 44