Strona główna | Kontakt
billboard
STRONA GŁÓWNA
O NAS
AKTUALNOŚCI
KONKURSY GRANTOWE DLA NGO
Lista laureatów VIII edycji konkursu grantowego
VIII edycja
FAQ dot. VIII edycji
VII edycja
VI edycja
V edycja
IV edycja- dogrywka
IV edycja
III edycja
II edycja
I edycja
Logo
KONKURSY GRANTOWE DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH
WAKACJE W PŁOCKU NA WESOŁO
KONKURSY TEMATYCZNE
STREETWORKING W PŁOCKU
JESTEŚMY TWOIM PARTNEREM
ZOSTAŃ NASZYM PARTNEREM
KALENDARZ
OGŁOSZENIA
GALERIA
 KONKURSY GRANTOWE DLA NGO / II edycja

II edycję konkursu grantowego Fundacja ogłosiła 3 października 2007 roku.
Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami organizacje mogły składać do 31 października 2007 r. W tym czasie do biura Fundacji wpłynęło 48 wniosków na łączną sumę 947 870,50 zł. Członkowie Rady Programowej ocenili je pod kątem merytorycznym na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2007 roku. Następnie , na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2007 r. , swoją opinię wydała Rada Fundacji.
Ostateczną decyzję o przyznaniu 28 grantów na łączną kwotę 312 345 zł  podjął Zarząd Fundacji 4 stycznia 2008 roku Uchwałą Nr 1/2008.

Z przyznanego grantu zrezygnowało Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom „Akceptacja”, któremu Fundacja przyznała 13 000 zł  na program „Czas na hobby”.

W sumie więc, II edycja konkursu grantowego zamknęła się liczbami: 27 wniosków – 299 345 zł.
Z tej kwoty organizacje wykorzystały 293 780,13 zł.

Lista wniosków, jaka wpłynęła w II edycji konkursu
Wyniki II edycji konkursu
Zrealizowane projekty

Skład Rady Programowej opiniującej wnioski (II edycja)

Rada Fundacji powołała Radę Programową II kadencji Uchwałą Nr 9/2007 z dnia 15 października 2007 roku.

- Tomasz Korga
- Maria Górecka
- Jolanta Bieniek
- ks. prof. Wojciech Góralski
- Kazimierz Cieślik
- Andrzej Czapski

Przewodniczącą Rady Programowej decyzją Rady Fundacji została Maria Górecka.

WsteczDo góry
Fundacja "Fundusz Grantowy dla Płocka"

09-402 Płock
ul. Misjonarska 22, pokój 32
tel. (024) 367 44 44