Strona główna | Kontakt
billboard
STRONA GŁÓWNA
O NAS
AKTUALNOŚCI
KONKURSY GRANTOWE DLA NGO
Lista laureatów VIII edycji konkursu grantowego
VIII edycja
FAQ dot. VIII edycji
VII edycja
VI edycja
V edycja
IV edycja- dogrywka
IV edycja
III edycja
II edycja
I edycja
Logo
KONKURSY GRANTOWE DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH
WAKACJE W PŁOCKU NA WESOŁO
KONKURSY TEMATYCZNE
STREETWORKING W PŁOCKU
JESTEŚMY TWOIM PARTNEREM
ZOSTAŃ NASZYM PARTNEREM
KALENDARZ
OGŁOSZENIA
GALERIA
 KONKURSY GRANTOWE DLA NGO / VIII edycja
 Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka
ogłasza VIII edycję konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych

 

Celem konkursu grantowego jest wsparcie działań organizacji pozarządowych ukierunkowanych na poprawę jakości życia mieszkańców Płocka.

 

Wnioski o dofinasowanie składać mogą:

  • W ramach VIII edycji konkursu dla organizacji pozarządowych

organizacje pozarządowe lub inne organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, definiowanych według Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2010r. Nr 234 poz. 1536).

 

Pula środków przeznaczonych na konkurs:

·         300.000 zł

na dofinansowanie projektów VIII edycji konkursu dla organizacji pozarządowych

 

Maksymalna wysokość dofinansowanego grantu:

·         25.000 zł

w przypadku projektów VIII edycji konkursu dla organizacji pozarządowych


wymagany jest 20% wkład własny

 

Termin składania wniosków:

20 września 2016 r.

Sposób składania wniosków:

 

osobiście, pocztą (list polecony) bądź przesyłką kurierską.
(o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do biura Fundacji)

Miejsce składania wniosków:

Biuro Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”, ul. Misjonarska 22, lok. 32, 09-402 Płock, w godz. 8.00-15.00

Ogłoszenie wyników konkursu:

najpóźniej do dn. 15 października 2016 r.

Okres realizacji projektów:

od dn. 15.10.2016 r., maksymalnie do dn. 31.08.2017 r.

 

DOKUMENTACJA VIII EDYCJI KONKURSU GRANTOWEGO DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:

  1. Regulamin konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych oraz osob indywidualnych i grup nieformalnych (pdf.) 
  2. Wniosek o dofinansowanie (word., pdf.)
  3. Budżet projektu (xls.)
  4. Umowa o dofinansowanie projektu (pdf.)
  5. Sprawozdanie bieżące z realizacji projektu (word., pdf.)
  6. Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu (word., pdf.)
 
 
Konkurs finansowany jest z darowizn Fundatorów: PKN ORLEN S.A., Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. oraz grantu pozyskanego od Levi Strauss Foundation.
 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 24 367 44 44 lub bezpośrednio w biurze Fundacji w Płocku, ul. Misjonarska 22, lok. 32.

WsteczDo góry
Fundacja "Fundusz Grantowy dla Płocka"

09-402 Płock
ul. Misjonarska 22, pokój 32
tel. (024) 367 44 44