Strona główna | Kontakt
billboard
STRONA GŁÓWNA
O NAS
Władze fundacji
Cele / Misja
Sprawozdania z działalności Fundacji
Historia
Kalendarium
Akty prawne
Kontakt
AKTUALNOŚCI
KONKURSY GRANTOWE DLA NGO
KONKURSY GRANTOWE DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH
WAKACJE W PŁOCKU NA WESOŁO
KONKURSY TEMATYCZNE
STREETWORKING W PŁOCKU
JESTEŚMY TWOIM PARTNEREM
ZOSTAŃ NASZYM PARTNEREM
KALENDARZ
OGŁOSZENIA
GALERIA
 O NAS / Cele / Misja

Naszą misją, określoną przez społecznie odpowiedzialnych Fundatorów, jest praca na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Płocka !

Przyświeca nam cel zawarty w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka , którego aktualizację do 2022 roku przyjęła Rada Miasta Płocka na posiedzeniu 25 listopada 2008 roku. :


Stołeczny Książęcy Płock – miastem zrównoważonego rozwoju, ukierunkowanym na wysoką jakość życia mieszkańców, atrakcyjnym dla gości i inwestorów.


 

By wspierać realizację Strategii, dzięki hojności Fundatorów, Fundacja ogłasza cyklicznie konkursu grantowe dla płockich organizacji pozarządowych.

Zgodnie z przyjętym przez Radę Fundatorów Statutem, wspieramy finansowo projekty na rzecz:

1) podwyższania poziomu wykształcenia mieszkańców Płocka,
2) przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim wykluczeniem zagrożonych,
3) podwyższania poziomu bezpieczeństwa publicznego,
4) zachowania dziedzictwa historycznego oraz rozwoju kultury i sztuki,
5) podnoszenia jakości pomocy społecznej,
6) poprawy stanu środowiska naturalnego oraz podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców Płocka,
7) podnoszenia atrakcyjności turystycznej, społecznej i gospodarczej Płocka,
8) upowszechnienia rekreacji, kultury fizycznej i sportu,
9) wspierania środowiska gospodarczego oraz przedsięwzięć skierowanych na rozwój gospodarczy Płocka,
10) wzmocnienia integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej,
11) prowadzenia działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

 

Fundacja wspiera :

- organizację warsztatów, szkoleń , wykładów, seminariów,
- organizację wystaw, przeglądów, targów, koncertów, spotkań, konkursów,
- tworzenie i działalność świetlic, klubów, miejsc spotkań grup lokalnych
- koszty publikacji materiałów informacyjnych, w tym audiowizualnych, archiwizacja wiedzy, tworzenie baz danych
- inne innowacyjne działania w celu integracji i rozwoju społeczności lokalnej.
 

WsteczDo góry
Fundacja "Fundusz Grantowy dla Płocka"

09-402 Płock
ul. Misjonarska 22, pokój 32
tel. (024) 367 44 44